PIASTFARMA GROUP

Zajmujemy się promocją i dystrybucją farmaceutyczną innowacyjnych
produktów, których receptury zostały oparte na najnowszych osiągnięciach
naukowych z dziedziny farmakologii, dietetyki i medycyny. W wyborze
produktów kierujemy się przede wszystkim najwyższą skutecznością,
jakością i ich pochodzeniem.
KONTAKT

kontakt@piastfarma.pl
Tel.: 606-633-320